Thông tin về học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên là thông tin mà nhiều phụ huynh cũng như thí sinh có nhu cầu đăng ký nguyện vọng vào trường quan tâm tìm hiểu. Bài viết này sẽ giúp quý vị nắm rõ về mức học phí của trường để chuẩn bị sẵn tình hình tài chính trước khi các thí sinh bước vào cánh cổng trường đại học mà mình mơ ước. Đây là mức học phí của năm học 2017-2018.

Học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hệ đào tạo đại học

Với hệ đào tạo Đại học, học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có sự khác nhau về các hệ đào tạo và ngành đào tạo. Mỗi ngành, hệ đào tạo lại có mức học phí khác nhau.

  • Hệ đào tạo chính quy. Đây là hệ đào tạo các sinh viên trúng tuyển trực tiếp theo nguyện vọng trong khi xét điểm của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.

Mỗi sinh viên của các ngành sau sẽ đóng 670.000 đồng mỗi tháng. Mỗi năm là 6,7 triệu đồng. Đó là các ngành: ngành nuôi trồng thủy sản, ngành lâm nghiệp, ngành khuyến nông, ngành cảnh quan, ngành nuôi trồng thủy sản, ngành chăn nuôi, ngành phát triển nông thôn, ngành quản lý tài nguyên rừng, ngành kinh tế nông nghiệp, ngành công nghệ rau hoa quả và ngành khoa học cây trồng.

Sinh viên của cách ngành sau sẽ đóng học phí 790.000 mỗi tháng. Đó là các ngành: ngành công nghệ thực phẩm, ngành công nghệ sinh học, ngành cồn nghệ sau thu hoạch, ngành khoa học môi trường, ngành quản lý đất đai, ngành quản lý tài nguyên và môi trường, ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên, ngành thú y.

  • Hệ đào tạo văn bằng 2. Áp dụng đối với sinh viên học dự thính. Ở hệ đào tạo này mức học phí cao hơn mức học phí của hệ đào tạo chính quy.

Mỗi sinh viên một tháng sẽ đóng 1.050 nghìn đồng. Một năm sẽ đóng 10.500. 000 đồng. Đó là mức đóng học phí áp dụng cho sinh viên dự thính theo học ở các ngành sau: ngành nuôi trồng thủy sản, ngành lâm nghiệp, ngành khuyến nông, ngành cảnh quan, ngành nuôi trồng thủy sản, ngành chăn nuôi, ngành phát triển nông thôn, ngành quản lý tài nguyên rừng, ngành kinh tế nông nghiệp, ngành công nghệ rau hoa quả và ngành khoa học cây trồng

Mỗi sinh viên sẽ đóng 1.185.000 đồng mỗi tháng, 11.850.000 đồng mỗi năm. Đó là các sinh viên đang theo học dự thính ở các ngành: ngành công nghệ thực phẩm, ngành công nghệ sinh học, ngành cồn nghệ sau thu hoạch, ngành khoa học môi trường, ngành quản lý đất đai, ngành quản lý tài nguyên và môi trường, ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên, ngành thú y.

Học phí hệ đào tạo sau Đại học

Với hệ đào tạo sau đại học, mức học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cũng quy định cụ thể ở từng ngành khác nhau. Đây là mức của năm học 2017-2018, tức là năm học gần đây nhất.

  • Với hệ đào tạo bậc thạc sĩ.

Sinh viên các ngành học sau sẽ phải đóng 1.100.000 đồng mỗi tháng. Đó là các ngành: ngành lâm học, ngành chăn nuôi, ngành phát triển nông thôn, ngành kinh tế nông nghiệp, ngành khoa học cây trồng.

Sinh viên các ngành sau sẽ phải đóng 1.305.000 đồng mỗi tháng: ngành thú ý, quản lý đất đai, công nghệ sinh học, khoa học môi trường.

  • Với hệ đào tạo tiến sĩ.

Mỗi nghiên cứu sinh các ngành sau sẽ đóng 1.850.000 đồng mỗi tháng: ngành chăn nuôi, lâm sinh, khoa học cây trồng, phát triển nông thôn, dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi.

Mỗi nghiên cứu sinh các ngành sau sẽ đóng 2.175.000 đồng mỗi tháng: ngành khoa học môi trường, quản lý đất đai, ký sinh trùng và vi sinh vật học TY.

Mức đóng học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên không quá cao so với nhiều trường khác, các ngành nghề đào tạo đa dạng, điểm đầu vào cũng không quá cao. Chính vì vậy mà những năm gần đây trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có rất đông thí sinh đăng ký xét tuyển vào học. Xem thêm về thông tin tuyểnn sinh của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tại đây.

Trên đây là những thông tin về học phí Đại học Nông Lâm Thái Nguyên của năm học 2017-2018. Hy vọng quý phụ huynh và các bạn thí sinh có ý định xét tuyển vào trường có thể nắm rõ mức học phí này để chuẩn bị kỹ tinh thần, tiềm lực kinh tế cho những năm học đại học tại trường.